Estreamos Equipo Directivo!

Hoxe presentámonos nós!
O curso académico xa comezou, e con el, iníciase unha nova etapa cun novo equipo directivo, estamos cheos de entusiasmo e con ganas de collelo testemuño dos equipos anteriores.
Este equipo está formado polas seguintes persoas:
Yolanda, de Educación Infantil.
Mónica, de Educación Primaria.
Sara, de Educación Secundaria.
Lorena, de Formación Profesional.
Xoan, coma Xefe de Estudos.
María, do Departamento de Orientación.
Jorge, de Administración.
Anuncia, coma representante da Entidade Titular,
E Antonio, coma Director.

Quen Somos

O Colexio “San José de la Guía” de Vigo (Pontevedra), foi creado en 1934, o 15 de setembro. Consta na actualidade de 19 aulas, e entorno a 500 alumnos/as e 35 persoas entre docentes e persoal de administración e servizos.

A Congregación de Servas de San Xosé, titular do Centro “San José da Guía”, situado no barrio de Teis, Vigo, ten coma misión a evanxelización e promoción do mundo traballador e pobre.

A Familia de Nazaret, fogar e taller, inspira o noso quefacer educativo.