Quen Somos

O Colexio “San José de la Guía” de Vigo (Pontevedra), foi creado en 1934, o 15 de setembro. Consta na actualidade de 19 aulas, e entorno a 500 alumnos/as e 35 persoas entre docentes e persoal de administración e servizos.

A Congregación de Servas de San Xosé, titular do Centro “San José da Guía”, situado no barrio de Teis, Vigo, ten coma misión a evanxelización e promoción do mundo traballador e pobre.

A Familia de Nazaret, fogar e taller, inspira o noso quefacer educativo.