Vídeo: Integración Social, un clamor

Video realizado polo alumnado de 2º curso do Ciclo Formativo de Grao Superior de “Integración Social” do colexio San José de la Guía (Vigo).

Xunto as imaxes do alumnado do 2º curso de Integración Social aparecen fotografías de Aarón Diez pertencentes á exposición “O Vigo que [NON] sorrí”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s