Calendario do proceso de admisión de novo alumnado.

noun_527990_cc

Este é o calendario do proceso de admisión de novo alumnado ao noso centro acorde coas datas marcadas pola Consellería de Educación:

RESERVA DE PRAZA

3 – 15 DE FEBREIRO

SORTEO PÚBLICO A EFECTOS DE DESEMPATE

ÚLTIMA SEMANA DE FEBREIRO E ANTES DO 1 DE MARZO

PUBLICACIÓN DE POSTOS ESCOLARES VACANTES

ANTES DO 1 DE MARZO

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN

01 – 20 DE MARZO

PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN

10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIRES DOS 2 DÍAS SEGUINTES AO REMATE DO PRAZO PARA PRESENTAR AS SOLICITUDES DE ADMISIÓN.

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS E NON ADMITIDAS.

ANTES DO 25 DE ABRIL

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E NON ADMITIDAS.

ANTES DO 15 DE MAIO

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA EN EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA.

20 – 30 DE XUÑO

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA EN ESO.

25 DE XUÑO – 10 DE XULLO

PRAZO EXTRAORDINARIO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA EN ESO

1 – 10 DE SETEMBRO

One thought on “Calendario do proceso de admisión de novo alumnado.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s