Información relevante para a admisión no curso 2016- 2017

INFORMACIÓN Y RENOVACIÓN DE MATRICULA 2016-2017

Benqueridos pais/nais, titores legais:
Coma todos os cursos escolares, procedemos a renovación da praza escolar para o vindeiro curso 2016-2017.
O proceso comeza coa reserva da praza dos/as actuais alumnos/as durante o periodo da primeira quincena de febreiro.
Agradecemos que teñan en conta as datas de entrega da documentación e as indicacións axeitadas para que os datos posúan a exactitude e rigor necesarios.

TEÑEN QUE ENTREGAR O SEGUINTE:
Todo escrito en letras maiúsculas e se pode ser en cor azul.
 O impreso do Colexio cuberto en todos os apartados actualizados.
 O alumnado de E.Infantil ten que traer 4 fotos, tamaño carnet co nome escrito.
 Todo o alumnado de E. Primaria traerá 2 fotos tamaño carnet co nome escrito.
 Os/as alumnos/as de 2º.ESO, que pasan a 3º.ESO, entregarán a fotocopia do NUSS.
Todo isto entregaráselle a TITORA dos días 3 ao o 15 de febreiro
¡Grazas pola súa colaboración!

 

PROCESO DE ADMISIÓN DO NOVO ALUMNADO PARA O CURSO ESCOLAR 2016/2017

1.-RENOVACIÓN DE PRAZAS ESCOLARES PARA O VINDEIRO CURSO.
3 AO 15 DE FEBREIRO

XORNADA DE “PORTAS ABERTAS” PARA VISITAR AS AULAS

Luns 29 de febreiro e 4 de marzo: 9:50h – 10:40h acompaña Érika
Martes 1 e 8 de marzo: 10:40h – 11:30h acompaña Inés
Mércores 2 e 9 de marzo: 9:00h – 9:50h acompaña Tania

Horario de atención
Dirección:  martes e xoves dende as 12:30h ata ás 14:00h.
mércores dende as 16:00h ata ás 20:00h
Secretaría: dende as 10:00h ata ás 14:00h, todos os días
ALUMNADO QUE SOLICITA PRAZA PARA 4ºEI – (3 anos)

1. -Prazo de presentación de solicitude e documentación para a admisión de alumnos/as:
Do 1 ao 29 de marzo
2. -Documentación a presentar coa solicitude:
• Duas copias do modelo de solicitude do Anexo II.
• Fotocopia do libro de familia.
• Certificado de empadronamento
NOTA:
Na última quincena de febreiro, axústanse tódalas renovacións de reserva e sae a letra que realiza o desempate na admisión para o vindeiro curso.
Seguindo a distribución dos cursos anteriores, durante o mes de marzo, farase a solicitude e durante os sucesivos meses,
segundo os prazos sinalados, realizaranse a admisión e matrícula respectivas.
*Ainda non foi publicada a normativa que regula a admisión de alumnos/as.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s