1º da ESO incorpora a materia de xadrez.

Ao longo do vindeiro curso e debido á introdución da nova ley educativa LOMCE, o curriculo de 1º da ESO do noso centro incluirá o xadrez coma materia dentro do horario lectivo.

O Xadrez é un coñecido xogo de estratexia que aporta importantes beneficios e garante unha formación máis íntegra do noso alumnado.

ChessSet
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ChessSet.jpg#/media/File:ChessSet.jpg)

Favorece o desenrolo de habilidades socio-afectivas mediante a aceptación das normas e do resultado dunha partida, contribúe na  formación do seu carácter (organización, control emocional, expresión razoada, sentido de responsabilidade, autoestima e toma de
decisións).
Favorece o desenrolo de habilidades cognitivas e intelectuais, coma a atención, a concentración, a capacidade de análise e síntese, o desenrolo da memoria, a imaxinación a organización do coñecemento, a toma de decisións na resolución de problemas complexos e o razoamento lóxico–matemático.
Finalmente favorece o desenrolo humano. Hoxe en día o estudo da repercusión do xadrez sobre a formación da personalidade de nenos e xóvenes destaca que este xogo-deporte eleva rasgos da personalidade dos estudantes que desenrolan habilidades de convivencia e afectividade, incrementa o seu rendimento escolar, o seu grao de madurez persoal, ademais de elevar o seu nivel cultural e estar mellor preparados para enfrontarse á vida.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s